“අරමුණ” ජීවිතයට ශක්තියක්

“අරමුණ” ජීවිතයට ශක්තියක් ඔබ අප හැම දෙනාට ම ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි අරමුණ කියලා කියන්නේ. අරමුණක් නොමැතිව වැඩ

Date: 2019-01-04 10:39:48

.........අහස පුරා ඇහෙන ඔබේ හඬ...............
ලොව පුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැමගේ රස වින්දනය වෙනුවෙන් ............
තාරුණ්‍යයේ රිද්මයද රැගෙන ගුවන සිසාරා.........
.......... සියහඬ..........
විඩාබර වෙහෙසකර සිත් වල ගිමන නිවන්නට අන්තර්ජාල රේඩියෝ රන් ස්වරය,...
www.siyahanda.com

© 2019 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka