“අරමුණ” ජීවිතයට ශක්තියක්

Category: Blog Date: 2019-01-04 10:39:48


“අරමුණ” ජීවිතයට ශක්තියක් ඔබ අප හැම දෙනාට ම ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි අරමුණ කියලා කියන්නේ. අරමුණක් නොමැතිව වැඩ කිරීමෙන් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගන්න බැහැ. හැම කෙනකුට ම අරමුණක් තිබිය යුතුයි. වැඩ කළ යුත්තේ ඒ අරමුණටයි. අරමුණ හැම වේලාවේ ම සිහිපත් කරන්න ඕන. එතකොට එයට ළඟාවීම ඉතාම පහසුයි. හැමවිට ම අරමුණ හොඳ එකක් විය යුතුයි. එවිට ස්වභාවධර්මය පවා අපට ආශිර්වාද කරනවා. අරමුණ යහපත්නම් ආයාසයකින් තොරව ම එය කරා ළඟා වීමේ භාග්යය උදා කර ගන්න පුළුවන්. ඔබ තාම පාසල් අධ්යාපනය හෝ විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබන දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔබෙ අනාගතය වෙනුවෙන් හොඳ අරමුණක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ අරමුණ තමයි මේ ආකාරයෙන් අනාගතෙය්දී, ගුරුවරයෙක් වෙනවා. වෛද්යවරයෙක් වෙනවා. රජයේ උසස් නිලධාරියෙක් වෙනවා.
විශ්වවිද්යාල කථිකාචාර්යවරයෙක් වෙනවා. මේ ආකාරයට අරමුණක් අපට තිබිය යුතුයි කියලා. එතකොට ඒ අරමුණට ළඟාවීම ඉතා ඉක්මනින් සිදුවෙනවා. අපට අරමුණක් තියෙන නිසා ඒකට අනුව වැඩ කර ගන්න ආශා හිතෙනවා. බොහෝ අයට වෙලා තියෙන්නේ අරමුණක් නොමැතිකම. එතකොට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තමාටවත් හිතා ගන්න බැහැ. එහෙම ජීවිත ඕනතරම් සමාජයේ දැක ගන්න පුළුවන්. කවුරුත් දන්නා කියමනක් තියෙනවා. ‘දැන ගියොත් කතරගම, නොදැන ගියොත් අතරමඟ’ කියලා. ඒ නිසා අරමුණින් වැඩ කිරීම ඉතා වැදගත්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමස්ත ජීවිතය පුරාම මේ ලක්ෂණය දකින්න පුළුවන්. පෙරුම් පිරුවා යැයිඅපි අහල තියෙනවා. ඒ පෙරුම් පිරුවේ කුමක් සඳහා ද? ඒ බුදු පදවිය ලබා ගැනීම සඳහා යි. ඒක තමයි බෝසතාණන් වහන්සේගේ අරමුණ. බලන්නකෝ ලෝකයේ තියෙන උසස්ම පදවිය අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ අවබෝධ කර ගත් ආකාරය. වර්ෂ හයක් ෙබාහෝ දුක් විඳ ශරීරයට දැඩි දුක් දීලා අරමුණ ඉටු කර ගන්න බැරි බව අවසානයේදී අවබෝධකර ගත්තා. එතනදී කළේ දුෂ්කර පිළිවෙත වෙනස් කිරීම. එහෙම ඇතිව මට මේ අරමුණ ඉටු කර ගන්න බෑ කියලා ඒක අතහැරියේ නැහැ. කරගෙන ආ ක්රියාවලිය වෙනස් කරලා තමාගේ අරමුණ ඉටු වෙන තුරු වැඩ කළා. මේක අපේ ජීවිතවලට විශාල ආදර්ශයක්. අපි ෙබාහෝ විට කරන්නේ අරමුණ හදා ගෙන ටික කලක් වැඩ කරලා අනේ ඒක මට ඉටු කර ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි
කියලා අත් හරින එකයි. එහෙම කෙනෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. තමා කරන ක්රියාවලියෙන් අරමුණු ඉටු නොවන්නේ නම් බෝසතාණන්වහන්සේ සිදු කළාක් මෙන් කරගෙන යන ඒ ක්රියාවලියේ වෙනසක් සිදු කළ යුතු වෙනවා. යම් ජයග්රහණයක් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඒ සඳහා කැපවිය යුතුයි. බොහෝ අයට ජයග්රහණය කිරීමේ ආශාව තිබුණට ඒ සඳහා කැප වීමේ අවශ්යතාව නැහැ. ඒනිසා ජය ගන්න බැහැ. ලෝකයේ යම් කෙනෙක් තමා යම දෙයකින් ජයග්රහණය කළා යැයි සතුටු වන්නේ නම් ඒ අරමුණට කැපවීෙමන් වැඩ කළ අය. ඔබ සැමටත් තමාගේ අරමුණ ජයගත හැකි අධිෂ්ඨානයක් ඇති වේවා යි ප්රාර්ථනා කරනවා. ඉන්දියාවේ ,දිල්ලිනුවර, ශ්රී ලංකා මහා බෝධි විහාරයේ උස්වැව අමරසිංහ හිමි…

සුදේශ් කරුණාතිලක මුහුණු පොත බිත්තියෙනි

© 2019 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka